Những ngày lịch sử trong năm

1.  6 – 1 – 1946: Tổng tuyển cử quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam
2.  27 – 1 – 1973: Ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam
3.  3 – 2 -1930: Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
4.  4 – 2 – 1977: Ngày thống nhất các tổ chức mặt trận thành mặt trận tổ quốc Việt Nam.
5.  8 – 3 – 1911: Ngày quốc tế phụ nữ
6.  11 – 3 – 1945: Khởi nghĩa Ba Tơ
7.  19 – 3 – 1950: Ngày toàn quốc chống Mỹ
8.  26 – 3 – 1931: Thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Đông dương nay là đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
9.  22 – 4 – 1870: Ngày sinh của V.I.Lê-nin
10.  25 – 4 – 1976: Tổng tuyển cử bầu quốc hội của nước Việt Nam thống nhất
11.  30 – 4 – 1975: Giải phóng Sài Gòn – Gia Định. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi
12.  1 – 5 – 1986: Ngày Quốc tế lao động
13.  5 – 5 – 1818: Ngày sinh Các Mác
14  7 – 5 – 1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ
15  15 – 5 – 1941: Thành lập đội thiếu niên nhi đồng cứu quốc (đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh ngày nay)
16  19 – 5 – 1890: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
17  19 – 5 – 1941: Ngày thành lập mặt trận Việt Minh
18.  1 – 6 – 1950: Ngày Quốc tế thiếu nhi
19.  2 – 7 – 1976: Quốc hội Khóa VI quyết nghị lấy tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
20.  20 – 7 – 1946: Thành lập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nay là Tổng công đoàn Việt Nam
21.  27 – 7 – 1947: Ngày thương binh liệt sĩ
22.  19 – 8 – 1945: Ngày tổng khởi nghĩa
23.  2 – 9 – 1945: Ngày Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
24.  12 – 9 – 1930: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
25.  23 – 9 – 1945: Ngày Nam Bộ kháng chiến
26.  27 – 9 – 1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn
27.  10 – 10 – 1954: Ngày giải phóng thủ đô
28.  20 – 10 – 1930: Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
29.  23 – 11 – 1940: Khởi nghĩa Nam Kỳ
30.  28 – 11 – 1820: Ngày sinh Ăng-Ghen
31.  19 – 12 – 1946: Ngày toàn quốc kháng chiến
32.  22 – 12 – 1944: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

 Huy Thanh – TSTT

 

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: truonghanviet.edu.vn 

Email: trunghocbachdang@gmail.com

Điện thoại: (028) 6682 6818 – (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689