Những điểm cần lưu ý trên thẻ Bảo hiểm y tế từ năm 2018

Thẻ bảo hiểm y tế ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Sáng 6/2, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tháng 2/2018.

Hoàn thiện, bổ sung thông tin để đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam – ông Phạm Lương Sơn dự và chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Chu Minh Tộ – Trưởng ban Sổ thẻ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) đã thông tin về những điểm cần lưu ý trên thẻ bảo hiểm y tế từ năm 2018.

Cụ thể, ông Chu Minh Tộ cho biết: “Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính như tờ khai của người tham gia, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ bảo hiểm y tế, người tham gia không phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh.

Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính như Tờ khai của người tham gia, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ bảo hiểm y tế, người tham gia không phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh”.​

Cũng theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường hợp thẻ bảo hiểm y tế cũ còn giá trị sử dụng và đã đổi quyền lợi theo đối tượng có mức hưởng cao hơn, nếu được đổi thẻ cấp theo mã số bảo hiểm xã hội (thẻ bảo hiểm y tế mới) không ghi đúng mức hưởng như thẻ cũ, người tham gia bảo hiểm y tế cần liên hệ ngay với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ mới để điều chỉnh theo thẻ đã cấp trước đó mà không phải cung cấp thêm giấy tờ chứng minh.

Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế cấp theo mã số bảo hiểm xã hội có thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục ghi chưa đúng, người tham gia cung cấp thêm thông tin về tên, địa chỉ của các đơn vị nơi đã có quá trình tham gia trước đó hoặc thẻ cũ (nếu còn lưu giữ) cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ.

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chủ động kiểm tra lại Danh sách, dữ liệu quản lý thu và kết hợp thêm với thông tin người tham gia có thể cung cấp để điều chỉnh dữ liệu và in thẻ bảo hiểm y tế mới cho người tham gia ngay trong ngày theo hướng dẫn tại Công văn số 238/bảo hiểm xã hội-CNTT ngày 22/01/2018 của bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu đối với bảo hiểm xã hội các tỉnh cần rà soát đảm bảo đồng bộ dữ liệu cấp mã số bảo hiểm xã hội đúng quy trình trước khi in, đổi thẻ bảo hiểm y tế mới.

Hạn chế tối đa các trường hợp thẻ cũ đã bổ sung thời điểm đủ 5 năm liên tục và chuyển đổi quyền lợi, khi đổi thẻ bảo hiểm y tế mới yêu cầu người tham gia bổ sung thêm hồ sơ.

Trường hợp được bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện mã số bảo hiểm xã hội cấp chưa đúng quy trình, dẫn đến trùng lặp thông tin hộ gia đình và nhân thân của người tham gia, ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội phải liên hệ trực tiếp với người tham gia và đơn vị quản lý đối tượng để bổ sung, hoàn thiện chính xác thông tin định danh cho người tham gia theo đúng quy định của bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trường hợp cá nhân tham gia theo nhiều đối tượng khác nhau, cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát, xác định và phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm bảo chỉ cấp 1 thẻ bảo hiểm y tế duy nhất theo đối tượng đầu tiên được xếp theo thứ tự các đối tượng quy định tại Điểm 2, Khoản 7 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế.

Đồng thời, thông tin cho đơn vị đã lập Danh sách trùng để điều chỉnh giảm. Trường hợp sơ xuất để xảy ra cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế phải thực hiện giảm dữ liệu giá trị sử dụng thẻ đó ngay khi phát hiện.

Ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh: “Trong mọi trường hợp phải đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Trách nhiệm đổi thẻ, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế thuộc về các cơ quan Bảo hiểm xã hội”.

Ông Phạm Lương Sơn cũng ví dụ một trường hợp có cán bộ hưu trí vừa gọi điện phản ánh trực tiếp với ông liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực hết ngày 30/1/2018. Người này đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã đã bị từ chối vì thẻ bảo hiểm y tế hết hạn.

Vị cán bộ này đã đến cơ quan bảo hiểm xã hội phản ánh, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Trong trường hợp này cán bộ y tá trả lời như vậy là sai và thiếu trách nhiệm.

“Các cơ sở khám chữa bệnh, nếu phát hiện thiếu thông tin bảo hiểm y tế phải tự xác minh, không được phép yêu cầu bệnh nhân quay về đổi thẻ Bảo hiểm y tế cũng như không được từ chối khám chữa bệnh”, ông Sơn nói.

Để đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu đối với bảo hiểm xã hội các tỉnh cần rà soát đảm bảo đồng bộ dữ liệu cấp mã số bảo hiểm xã hội đúng quy trình trước khi in, đổi thẻ bảo hiểm y tế mới.

Hạn chế tối đa các trường hợp thẻ cũ đã bổ sung thời điểm đủ 5 năm liên tục và chuyển đổi quyền lợi, khi đổi thẻ bảo hiểm y tế mới yêu cầu người tham gia bổ sung thêm hồ sơ.

Trường hợp được bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện mã số bảo hiểm xã hội cấp chưa đúng quy trình, dẫn đến trùng lặp thông tin hộ gia đình và nhân thân của người tham gia, ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội phải liên hệ trực tiếp với người tham gia và đơn vị quản lý đối tượng để bổ sung, hoàn thiện chính xác thông tin định danh cho người tham gia theo đúng quy định của bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trường hợp cá nhân tham gia theo nhiều đối tượng khác nhau, cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát, xác định và phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm bảo chỉ cấp 1 thẻ bảo hiểm y tế duy nhất theo đối tượng đầu tiên được xếp theo thứ tự các đối tượng quy định tại Điểm 2, Khoản 7 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế.

Đồng thời, thông tin cho đơn vị đã lập Danh sách trùng để điều chỉnh giảm. Trường hợp sơ xuất để xảy ra cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế phải thực hiện giảm dữ liệu giá trị sử dụng thẻ đó ngay khi phát hiện.

Ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh: “Trong mọi trường hợp phải đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Trách nhiệm đổi thẻ, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế thuộc về các cơ quan Bảo hiểm xã hội”.

Ông Phạm Lương Sơn cũng ví dụ một trường hợp có cán bộ hưu trí vừa gọi điện phản ánh trực tiếp với ông liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực hết ngày 30/1/2018. Người này đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã đã bị từ chối vì thẻ bảo hiểm y tế hết hạn.

Vị cán bộ này đã đến cơ quan bảo hiểm xã hội phản ánh, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Trong trường hợp này cán bộ y tá trả lời như vậy là sai và thiếu trách nhiệm.

“Các cơ sở khám chữa bệnh, nếu phát hiện thiếu thông tin bảo hiểm y tế phải tự xác minh, không được phép yêu cầu bệnh nhân quay về đổi thẻ Bảo hiểm y tế cũng như không được từ chối khám chữa bệnh”, ông Sơn nói.

 Nguồn: Giaoduc.net.vn

(Vũ Phương)

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: truonghanviet.edu.vn 

Email: trunghocbachdang@gmail.com

Điện thoại: (028) 6682 6818 – (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689