Đường và phố Hà Nội

Đường và phố Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2016

Số trang :

Kích thước : 16 x24 cm

“Sau một phần tư thế kỷ, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc mới cho in bộ sách thứ hai về các đường phố Hà Nội. Cũng vẫn một mục đích khiêm tốn là: “Đáp ứng yêu cầu tìm hiểu lịch sử các đường phố cổ Hà Nội”, song bộ sách trên 800 trang này quả là, đã qua các con đường ngõ phố mà, giới thiệu được lịch sử của Hà Nội ngàn năm văn hiến.

(…) Đây thực sự là một cuốn sách được biên soạn kỹ càng, khoa học và nghiêm túc. Kỹ càng vì không một phố, một ngõ lớn, nhỏ nào có mặt cho đến ngày biên soạn sách mà lại không được đề cập, giới thiệu tương đối toàn diện; khoa học và nghiêm túc vì, mỗi đơn vị được sắp xếp, giới thiệu theo một trật tự nghiêm ngặt: vị trí, độ dài, gốc tích, lai lịch, di tích lịch sử, cách mạng và những công trình mới. Nội dung đó lại được thể hiện với bút pháp khảo cứu, có đối chiếu và bổ sung, uốn nắn những điểm nhầm lẫn, sai sót của những người đi trước và của chính tác giả với tinh thần kế thừa và phát triển công việc biên soạn, khảo cứu về Thăng Long – Hà Nội đã có từ trước.”

Qua “Phố và đường Hà Nội”, người đọc có đủ những thông tin cần thiết để “tham quan, du lịch” bất kỳ một phố, một ngõ nào theo ý muốn; còn người nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật có thể “săn lùng” dấu vết hoặc, tìm hiểu về công trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Thăng Long – Hà Nội; người nghiên cứu lịch sử thì có thể có được những tư liệu tin cậy về các mặt lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội… của Hà Nội. Cuối sách có ba bản Phụ lục.

Phụ lục I cho thấy, ở Hà Nội, sự việc đổi tên Nôm trên ba chục phường thôn ra tên Hán Việt mà nay còn bảo lưu là xảy ra đầu thời Minh Mạng (khoảng 1821).

Phụ lục II, một thiên nghiên cứu công phu, đối chiếu các phường thôn Hà Nội trải bốn thời: thời Nguyễn Gia Long, đầu thời Minh Mạng, cuối thời Nguyễn Minh Mạng đến thời Đồng Khánh và cuối cùng là thời các phố xá hiện nay.

Phụ lục III: Là bảng đối chiếu tên phố Hà Nội qua bốn thời kỳ: thời Pháp thuộc, thời sau Cách mạng tháng 8-1945, thời tạm chiếm (1947-1954) và thời hiện tại (từ 1955 đến nay).

Tuy nhiên, nếu có điều cần góp ý thì đó là bộ sách nên tăng những thông tin chính trị – kinh tế – văn hóa hiện tại như trụ sở và lịch sử các cơ quan Trung ương và thành phố, các khách sạn, nhà hàng lớn và nhất là, từng con phố nên có vẽ sơ đồ. Cũng cần có một Sách dẫn về nhân danh, địa danh, nghề cổ truyền, di tích và sự kiện lịch sử.

Cuối cùng là, qua các mục từ, người đọc cảm nhận rằng, sự hiểu biết của tác giả về con đường, nẻo phố Hà Nội còn dày dặn hơn nhiều. Nếu có dịp, mong tác giả viết kỹ thêm, đầy đủ thêm để bộ sách trở thành công cụ tra cứu đầy tin tưởng.

Thư viện SAIGONACT