Thêm đối tượng được xét tuyển thẳng

(GDVN) – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã ký văn bản về phương hướng, nhiệm vụ tuyển sinh 2014, nhiều đối tượng học sinh được xét tuyển thẳng.

Theo đó, trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy được xác định, các trường tổ chức một đến hai lần tuyển sinh. Các trường tổ chức tuyển sinh theo kỳ thi chung của Bộ GD&ĐT thực hiện lịch tuyển sinh quy định theo Văn bản số 1260/BGDĐT-KTKĐCLGD; các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực hiện lịch tuyển sinh  quy định trong đề án tự chủ tuyển sinh của trường.

Thời gian kết thúc tuyển sinh là ngày 31/10/2014 đối với trường đại học và ngày 15/11/2014 đối với trường cao đẳng.
Trong văn bản này, các trường xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và được Bộ GD&ĐT xác nhận bằng văn bản. Các trường có các tiêu chí đảm bảo chất lượng nguồn tuyển rõ ràng. Phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.
Thông báo này cũng lưu ý thêm về đối tượng ưu tiên và đối tượng được xét tuyển thẳng. Đối tượng 01 được sửa như sau: Thí sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015, và Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực hưởng nhóm ưu tiên 1.

Ngoài ra, những đối tượng nằm trong diện ưu tiên 2 gồm: Thí sinh là người dân tộc thiểu số, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở, các trường thuộc Bộ Quốc phòng.
Thí sinh là “Người khuyết tật nặng” khi dự thi vào đại học, cao đẳng. Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng bổ sung thêm đối tượng ưu tiên đối với những thí sinh được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Theo đó, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải; đoạt giải khuyến khích được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn thí sinh đoạt giải.