Category Archives: Tổ Chuyên Môn

Trường THCS, THPT Bạch Đằng đổi mới hoạt động tổ chuyên môn

Theo Điều lệ trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung […]