Yêu cầu học sinh, giáo viên ý thức khi tham gia mạng xã hội

Ngày 20.11, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo các trường thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cho giáo viên và học sinh.


Theo đó, Sở yêu cầu các trường kịp thời nâng cao ý thức cho giáo viên, học sinh trong quá trình tham gia mạng xã hội và các diễn đàn internet.

Các trường phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tiêu cực khi sử dụng internet, trò chơi điện tử có nội dung bạo lực, không lành mạnh. Đồng thời tăng cường việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông trong thời gian tới.

Bích Thanh

Nguồn: vnexpress.net