Tuyển sinh

Bước 1: Tư vấn giúp phụ huynh tìm hiểu kỹ thông tin về tiêu chuẩn dự tuyển cũng như các thông tin có liên quan.

 

Bước 2: Phát hồ sơ hướng dẫn dự tuyển cho phụ huynh.

Bước 3: Nhận hồ sơ dự tuyển

Bước 4: Công bố danh sách trúng tuyển và phát phiếu báo đóng phí, lịch nhập học.