Trường THCS, THPT Bạch Đằng xây dựng mô hình quản lý trong nhà trường

Việc xây dựng văn hoá quản lý trong nhà trường phải bắt đầu từ xây dựng văn hoá quản lý của hiệu trưởng. Văn hoá quản lý của hiệu trưởng biểu hiện văn hoá nhà trường, các thành viên trong nhà trường sẽ học tập và làm theo hiệu trưởng từ tác phong làm việc đến ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử với mọi người.

Thực tế cho thấy, việc sử dụng phương pháp quản lý, nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, lấy đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh làm trung tâm là động lực phát triển mạnh mẽ các trường học. Song trong quá trình đổi mới cũng bộc lộ những khó khăn nhất định; việc làm này cần phải tiến hành đồng bộ giữa các tổ chức, đơn vị, toàn đội ngũ, đến học sinh toàn trường.

Hoạt động quản lý là hoạt động giáo dục quan trọng nhất, trong đó điều hành hoạt động là người đứng đầu nhà trường. Tuy nhiên hiện nay phần lớn hoạt động này còn mang tính kinh nghiệm và “linh hoạt” theo phương pháp quản lý của người đứng đầu. Do đó cần xây dựng văn hoá quản lý trong nhà trường. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các nhà trường hiện nay.

Trong nhiều năm qua, phong trào đổi mới phương pháp dạy học gắn liền đổi mới công tác quản lý đã được triển khai rộng khắp trong toàn ngành Giáo dục.

Nếu chỉ tập trung đến đổi mới phương pháp dạy học mà không chú ý đến đổi mới phương pháp quản lý, đó là nâng cao năng lực quản lý thể hiện trong quản lý, chỉ đạo điều hành – kiểm tra đánh giá, làm đòn bẩy thì việc đổi mới phương pháp dạy học khó mang lại hiệu quả cao về sản phẩm là chất lượng giáo dục.

“Chất lượng quản lý được hình thành từ trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh của người cán bộ quản lý. Sản phấm của đổi mới công tác quản lý là chất lượng văn hoá, chất lượng hạnh kiểm, chất lượng các phong trào thi đua”

Trong công tác quản lý, tư duy sáng tạo có vai trò đặc biệt quan trọng, là một dạng tư duy độc lập tạo ra ý tưởng mới độc đáo và có hiệu quả giải quyết vấn đề cao. Văn hoá quản lý trong nhà trường được thể hiện trong quan hệ với công việc như: Nhiệt tình tận tâm trong công việc; có kiến thức về khoa học quản lý; luôn đổi mới và sáng tạo

Hay nói cách khác là phải xây dựng văn hoá quản lý trong nhà trường để môi trường giáo dục trên nguyên tắc tôn trọng, động viên khuyên khích, sự cảm thông và tình yêu thương và đảm bảo lợi ích của các bên tham gia. Văn hoá thể hiện ở hiệu trưởng trong cách ra quyết định, cách xử lý các tình huống và cách duy trì được các mối quan hệ xã hội để duy trì môi trường sư phạm đoàn kết sống hoà đồng, vui vẻ với mọi người, luôn tạo được bầu không khí trong tập thể.

Huy Thanh – TSTT

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: truonghanviet.edu.vn 

Email: trunghocbachdang@gmail.com

Điện thoại: (028) 6682 6818 – (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689