TRƯỜNG THCS – THPT BẠCH ĐẰNG TỔ CHỨC BUỔI HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM NIÊN KHÓA 2017 – 2018

Ngày 22/9/2017 TRƯỜNG THCS – THPT BẠCH ĐẰNG ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM ĐỂ LẮNG NGHE Ý KIẾN TỪ PHÍA PHỤ HUYNH. ĐỒNG THỜI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG CŨNG ĐÃ PHỔ BIẾN ĐẾN QUÝ PHỤ HUYNH ĐƯỢC BIẾT KẾ HOẠCH GIÁO DỤC SẼ TRIỂN KHAI TRONG NĂM HỌC 2017-2018.

CBQL: Thầy Nguyễn Văn Phúc triển khai các kế hoạch năm học 2017 – 2018 đến từng phụ huynh học sinh

VĂN PHÒNG – BẠCH ĐẰNG