TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀN VIỆT VỪA CHỐNG DỊCH, VỪA THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC GIÁO DỤC

Thực hiện sự chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo, xác định rõ năm học 2021 -2022 còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, trường quốc tế Hàn Việt đã chuẩn bị các điều kiện đảm bảo vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, vừa phòng, chống dịch hiệu quả..

Học sinh Hàn Việt vừa học tốt vừa chống dịch tốt

Năm học 2021 – 2022 nhà trường đã chỉ đạo cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh đến trường đều được hướng dẫn đo thân nhiệt, báo cáo nhiệt độ tại sổ nhật kí theo dõi khi đến lớp. Khi đến trường, toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh đều phải thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Ngoài việc trang bị máy đo thân nhiệt điện tử, lắp đặt thiết bị và hệ thống vòi nước để rửa tay. Không những thế, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bằng khẩu hiệu, ghi bảng tin của trường… để cán bộ, giáo viên, học sinh và cả phụ huynh nâng cao nhận thức và ý thức trong phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó nhà trường còn chú trọng phát động phong trào thi đua ” Dạy tốt, học tốt” với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể được ứng dụng vào thực tế giảng dạy, mang lại hiệu quả cao; bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các phong trào, cuộc vận động như “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Học sinh Hàn Việt xung phong phát biểu xây dựng bài

Để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường đã tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.Ngoài ra, nhà trường thường xuyên giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh; Giữ nghiêm nề nếp, kỷ cương trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc quy chế môn học và đánh giá xếp loại giáo viên.
Việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ vừa dạy học, vừa phòng chống dịch covid -19 đã góp nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên và học tập của học sinh, là cơ sở để trường Hàn Việt phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022