Trường Quốc tế Hàn Việt làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho học sinh

Một trong những nội dung chính của giáo dục đạo đức cho học sinh tại Trường Quốc tế Hàn Việt chính là giáo dục truyền thống của nhà trường. Giáo dục truyền thống nhà trường là phần cốt lõi trong giáo dục đạo đức cho học sinh. Học sinh cần hiểu các giá trị truyền thống của nhà trường chính là “sứ mệnh” của nhà trường. Các thế hệ học sinh cần phải phát triển và bảo vệ giá trị truyền thống của nhà trường và của gia đình.

Đó là các giá trị truyền thống của Nhà trường, như:
• Truyền thống hoạt động phong trào tốt
• Truyền thống nề nếp của nhà trường
• Truyền thống tôn sư trọng đạo
Giáo dục truyền thống gia đình: Ai cũng có gia đình, việc giáo dục cho các em biết kính yêu ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Khi các em có tình cảm yêu thương gia đình thì các em mới biết tôn trọng thầy cô giáo yêu thương chia sẻ với bạn bè.
Giáo dục truyền thống địa phương: Công tác gìn giữ và phát huy truyền thống địa phương cũng được làm thường xuyên.
Giáo dục truyền thống dân tộc: Nhân các ngày lễ, nhà trường tổ chức nói chuyện với giáo viên, học sinh về ý nghĩa của các ngày lễ đó để mọi người tri ân, tự hào nối tiếp cha anh.
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để điều chỉnh các hành vi đạo đức được đúng đắn; biết thích nghi với cuộc sống hiện đại; biết cách tự học, biết cách chăm sóc và bảo vệ bản thân; biết cách ứng xử; biết nhận xét đúng sai; biết bảo vệ lẽ phải. Nhà trường đưa 1 tiết tổ chức hoạt động trải nghiệm/1 tuần và các chuyên đề ngoại khóa tại trường và bên ngoài nhà trường cho tất cả học sinh các khối lớp đều được tham gia
Trường học thân thiện, học sinh tích cực
Xây dựng Trường Quốc tế Hàn Việt thành trường học thân thiện, học sinh tích cực – an toàn trường học phải là việc làm thường xuyên trong nhà trường.
Trường học được coi là thân thiện, học sinh tích cực thì điều đầu tiên phải nói đến ngôi trường có nội quy nghiêm túc nhưng lại có môi trường thân thiện và các giải pháp để trường học được an toàn. Nguyên tắc dân chủ và tập trung được coi trọng; tự do, dân chủ được thực hiện trên cơ sở luật pháp của Nhà nước, quy chế của ngành và nội quy của nhà trường.
BGH Trường Quốc tế Hàn Việt quán triệt mỗi thầy cô giáo là cha mẹ thứ hai của học sinh, là người bạn lớn để các em chia sẻ. Phụ huynh và thầy cô cùng mục đích muốn học sinh là con ngoan trò giỏi. Nhà trường thực sự là ngôi nhà thứ hai của giáo viên và học sinh. Có phương pháp dạy phù hợp đạt hiệu suất đào tạo cao.
Trường học thân thiện, học sinh tích cực còn phải có môi trường để giáo viên, học sinh phát huy sáng tạo trong giảng dạy, công tác, học tập. Có cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy, học, sinh hoạt rèn luyện thể lực thẩm mĩ; Đồng thời có các biện pháp để đảm bảo an toàn cho trường học. Xây dựng “trường học thân thiện – học sinh tích cực” vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của Nhà trường.

HTS