Trường Quốc tế Hàn Việt giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Biến đổi khí hậu đang là vấn đề nóng bỏng trên toàn cầu. Bảo vệ môi trường do vậy đã trở thành một nội dung giáo dục cho học sinh tại Trường Quốc tế Hàn Việt. Có một thực tế là hiện nay, trong khi các quốc gia phát triển có môn học riêng về môi trường thì bảo vệ môi trường trong trường học ở một số nước đang phát triển như Việt Nam mới chỉ được đưa vào một số tiết học ngoại khóa.

Trường Quốc tế Hàn Việt luôn bảo đảm môi trường giáo dục sạch đẹp

Ý thức bảo vệ môi trường trong trường học hết sức quan trọng

Hiện nay, giáo dục học đường là cách giáo dục thường xuyên và lay động lớn nhất đối với học sinh.
Tại Trường Quốc tế Hàn Việt, các giáo viên luôn dạy cho học sinh không được hút thuốc, xả rác bừa bãi, sử dụng điện nước lãng phí…
Trước đây, tình trạng sử dụng điện và nước lãng phí không phải là điều hiếm gặp trong nhà trường. Vì thế, các thầy cô giáo đã biết cách lồng ghép thường xuyên vấn đề này trong các bài giảng của mình. Bởi thầy cô giáo vừa là những tấm gương rất thuyết phục, vừa là những người có sức lay động, cảm hóa sâu sắc. Thầy cô cũng là những người ngày ngày tiếp xúc với học sinh. Một lời nói của thầy cô có thể tác động trực tiếp và lớn lao hơn cả những chương trình truyền thông khô cứng.

Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học chính khóa

Đối với cấp học THCS và THPT như ở Trường Quốc tế Hàn Việt, việc giáo dục bảo vệ môi trường sẽ được tích hợp vào các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Hoá học, Sinh học. Công nghệ. Nguyên tắc là lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào các bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung bài học. Việc tích hợp phải làm cho bài học sinh động, gắn với thực tế hơn nhưng không làm quá tải học sinh.
Giáo dục môi trường được bắt đầu từ những việc nhỏ. Không chỉ trên bài giảng mà cả trong cuộc sống hàng ngày, các thầy cô đi tiên phong trong việc tiết kiệm năng lượng, nước, giấy, phân loại rác thải… Các thầy giáo làm gương cho các học sinh bằng việc không hút thuốc lá trong trường học.

Giáo dục bằng động viên và khích lệ

Tại Trường Quốc tế Hàn Việt, chỉ bằng những hành động nhỏ như nhắc nhở, tuyên dương cũng đã góp phần hình thành ý thức môi trường cho hoc sinh. Nhà trường luôn nhắc nhở học sinh tiết kiệm điện, khuyến khích giáo viên, học sinh sử dụng các phương tiện công cộng; xây dựng các quy định về tiết kiệm năng lượng, giấy, nước sạch. Nhờ đó ý thức bảo vệ môi trường của hoc sinh Trường Quốc tế Hàn Việt được nâng lên rõ rêt.

HTS