Trường Quốc tế Hàn Việt giáo dục kĩ năng hướng nghiệp cho học sinh

Trường Quốc tế Hàn Việt trực thuộc Sở GD và ĐT TP Hồ Chí Minh hiện đang dạy các em học sinh thuộc 2 khối THCS và THPT (từ lớp 6 đến lớp 12). Thực hiện chủ trương giáo dục tiên tiến, ngay từ đầu cấp học THCS và đặc biệt là ở cấp THPT, Nhà trường đã chú ý giáo dục cho học sinh về kĩ năng tư duy nghề nghiệp và kĩ năng hướng nghiệp cho học sinh.

Buổi ngoài giờ lên lớp của học sinh Quốc tế Hàn Việt

Học sinh giữ vai trò chủ thể
Các GV của Trường Quốc tế Hàn Việt nhận thức đúng đắn rằng: Không phải ai khác, chính các em học sinh mới là người quyết định hướng học và nghề nghiệp của mình. Do đó, các quyết định đưa ra cần phù hợp với khả năng, sở thích, cá tính và giá trị nghề nghiệp của em trong đó có quan tâm tới ảnh hưởng của điều kiện gia đình, hiện trạng hệ thống đào tạo và thị trường lao động.

Giáo viên và phụ huynh giữ vai trò hỗ trợ
Tại Trường Quốc tế Hàn Việt, vai trò của những người làm quản lí mà cụ thể là BGH Nhà trường, thầy cô giáo và cha mẹ học sinh… trong việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh là hết sức cần thiết. Đó chính là sự hỗ trợ học sinh, con em trong việc lựa chọn hướng học và nghề nghiệp. Như vậy, việc hiểu các lí thuyết hướng nghiệp căn bản, biết cách vận dụng các kĩ năng khi tư vấn hướng nghiệp là rất quan trọng.

Giáo dục hướng nghiệp phải bảo đảm tính khoa học
GV Trường Quốc tế Hàn Việt khi dạy về hướng nghiệp cho học sinh đã bám sát các tài liệu chuyên đề: “Kĩ năng tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp” cho học sinh trung học. Từ đó các giáo viên sẽ cung cấp nội dung các lí thuyết hướng nghiệp, cách thực hiện 6 kĩ năng, 2 liệu pháp và 5 giai đoạn trong tư vấn hướng nghiệp. Kèm theo tài liệu này là các clip giải thích về các lí thuyết hướng nghiệp và cách giúp xây dựng năng lực hướng nghiệp cho học sinh. Các giáo viên có thể tự học qua các tài liệu này và áp dụng các nội dung cho mọi hình thức hoạt động hướng nghiệp với học sinh, đặc biệt là khi cần hỗ trợ cá nhân học sinh trong từng trường hợp cụ thể.
Nhờ những biện pháp tích cực trên, nhiều năm qua Trường Quốc tế Hàn Việt đã làm tốt việc giáo dục kĩ năng hướng nghiệp cho học sinh.

HTS