Trường THCS, THPT Bạch Đằng hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động hàng năm từ ngày 29/4 đến ngày 06/5 và duy trì đến hết ngày Môi trường thế giới 05/6 hàng năm. Đây thực sự là ngày hội truyền thống, biểu dương lực lượng của toàn xã hội tham gia vào công tác đảm bảo nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường. Đặc biệt, hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm nay là góp phần thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân.

     Trong những tuần đầu của tháng 5, Ban giám hiệu trường THCS, THPT Bạch Đằng đã xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai sâu rộng tới toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đây là một hoạt động thường xuyên được duy trì với phong trào trường, lớp xanh – sạch – đẹp vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu luôn quan tâm và chỉ đạo các đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền những kiến thức về môi trường thông qua những buổi sinh hoạt ngoại khóa.

   Ngày hội “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2014”  của trường THCS, THPT Bạch Đằng là hoạt động giáo dục bổ ích giúp giáo viên, phụ huynh và học sinh có những nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung bảo vệ môi trường. Đây là một trong những hoạt động được nhà trường thường xuyên tổ chức và duy trì trong suốt năm học, tích cực xây dựng phong trào xanh hóa trường hoc góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, xanh, sạch, đẹp.  

            Dưới đây là một số hình ảnh

 

Học sinh dọn vệ sinh trong sân trường

 

Học sinh chăm sóc cây cảnh trong trường