Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong các đợt xét tuyển

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành, không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển đầu tiên cũng như các đợt bổ sung.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn các trường đại học, học viện tổ chức công tác tuyển sinh. Theo đó, các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển các thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Các trường cần công bố trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng quy định xét tuyển vào ngành hoặc nhóm ngành của trường bao gồm: Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển; Cách thức xét tuyển giữa ngành thứ nhất và thứ hai theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh; Chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành theo từng phương thức xét tuyển (nếu trường có đề án tự chủ tuyển sinh).

Thi THPT quốc gia 2016. Ảnh: Giang Huy

Các trường tổ chức nhận đăng ký xét tuyển của thí sinh, cập nhật dữ liệu đăng ký xét tuyển của thí sinh lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia; thông báo công khai kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử của trường.

Những trường có tổ chức sơ tuyển và các trường tổ chức thi môn năng khiếu, cần xây dựng kế hoạch sơ tuyển hoặc thi các môn năng khiếu đảm bảo có kết quả sơ tuyển trước ngày 1/8, có kết quả thi môn năng khiếu trước ngày bắt đầu của mỗi đợt xét tuyển. Đồng thời cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia sau khi có kết quả danh sách các thí sinh đã đạt yêu cầu sơ tuyển, danh sách thí sinh dự thi và kết quả thi môn năng khiếu.

Đối với các trường tuyển sinh theo nhóm, Bộ Giáo dục yêu cầu phải xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh của nhóm trường và báo cáo về Bộ. Sau khi được Bộ xác nhận bằng văn bản đề án phù hợp với quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, các trường trong nhóm công bố công khai đề án tự chủ tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của các trường và thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định tại đề án tự chủ tuyển sinh trong tổ chức xét tuyển và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đối với các trường tuyển sinh riêng, phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chế tuyển sinh và được Bộ GD&ĐT xác nhận bằng văn bản. Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 20/10 đối với hệ đại học và 15/11 đối với hệ cao đẳng.

Trước mỗi đợt xét tuyển, các trường phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường các nội dung: Chỉ tiêu của các ngành đối với đợt xét tuyển đó; Trường hợp sử dụng nhiều tổ hợp môn thi để xét tuyển cho một ngành, trường cần quy định mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp hoặc chỉ tiêu dành cho mỗi tổ hợp. Đối với những ngành trường đã tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước phải dành ít nhất 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo khối thi truyền thống (khối thi áp dụng từ năm 2014 trở về trước).

Điểm xét tuyển của trường hoặc từng ngành không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục quy định.

Trong đợt xét tuyển đầu tiên, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển.

Trong các đợt bổ sung, mỗi đợt thí sinh được đăng ký tối đa vào 3 trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. Thí sinh cũng không được thay đổi nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển bổ sung.

Nếu đăng ký xét tuyển vào các trường tuyển sinh theo nhóm (còn gọi là nhóm trường), thí sinh có thể sử dụng số ngành tối đa được phép của từng đợt xét tuyển (4 ngành trong đợt một và 6 ngành trong các đợt xét tuyển bổ sung) để đăng ký xét tuyển vào nhiều trường trong nhóm và sắp xếp các ngành đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên. Ví dụ trong đợt một, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào 4 trường khác nhau trong nhóm nếu mỗi trường đăng ký 1 ngành hoặc đăng ký vào 3 trường khác nhau trong nhóm nếu đăng ký 2 ngành vào 1 trường và 2 ngành còn lại đăng ký vào 2 trường.

Thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào 2 trường trở lên trong nhóm ở đợt một hoặc 3 trường trở lên trong nhóm ở đợt xét tuyển bổ sung thì không được đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài nhóm.

Các nhóm trường quy định mẫu phiếu đăng ký xét tuyển phù hợp với quy định này và công bố công khai cách thức xét tuyển giữa các ngành theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển.

Thí sinh trúng tuyển ở từng đợt xét tuyển phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc phương thức khác do trường quy định trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này (tính ngày theo dấu bưu điện, nếu nộp qua đường bưu điện) những thí sinh không nộp giấy chứng nhận kết quả thi cho trường được xem như từ chối nhập học.

Thí sinh thuộc diện “ưu tiên xét tuyển” cần nộp bổ sung phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định, bản chính của một trong các giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia hoặc giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

Ít nhất mỗi ngày một lần, các trường cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia.

Các trường căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng (kể cả số học sinh dự bị của trường và học sinh các trường Dự bị đại học được phân về trường); căn cứ vào quy định về khung điểm ưu tiên và vùng tuyển; căn cứ vào quy định xét tuyển giữa các nguyện vọng ưu tiên của thí sinh mà trường đã công bố để xem xét quyết định phương án điểm trúng tuyển.

Khi thí sinh đến nhập học, Hội đồng tuyển sinh trường tổ chức kiểm tra hồ sơ đã nộp, đặc biệt là giấy tờ để được hưởng chế độ ưu tiên của thí sinh. Trong quá trình sinh viên đang theo học, trường tổ chức thanh, kiểm tra hồ sơ và kết quả thi của thí sinh. Nếu bị phát hiện sai sót, thí sinh sẽ bị từ chối nhập học hoặc bị đuổi học.

                                                                                                                                                     Lan Hạ

                                                                                                                                              Nguồn internet