Thực hiện bình đẳng giới trong thanh niên TP. Hồ Chí Minh

TT – Việc thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong thanh niên TP giai đoạn 2011-2015 và chương trình hành động vì sự tiến bộ nữ thanh niên TP giai đoạn 2014-2017 được Thành đoàn TP.HCM xác định phải đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nữ thanh niên.

Nữ thanh niên công nhân đến với lớp phổ cập tin học, tìm hiểu và truy cập thông tin trên Internet do Đoàn tổ chức – Ảnh: Q.L

Trong đó vai trò của nữ thanh niên cần được phát huy trong mọi lĩnh vực, thông qua các hoạt động thường xuyên, hiệu quả và gắn với đặc thù, nhu cầu của từng địa phương, đơn vị.

Cụ thể, sẽ tập trung các hoạt động nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, công tác phụ nữ và vì sự tiến bộ nữ thanh niên TP, tăng cường các hoạt động chăm lo cho nữ thanh niên trong học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ tham gia nghiên cứu khoa học. Song song đó chú ý đến việc chăm lo hỗ trợ vốn, tay nghề, việc làm, kỹ năng thực hành xã hội cho nữ thanh niên, chú trọng đối tượng nữ thanh niên, nữ cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra còn làm tốt việc chăm sóc sức khỏe, thể chất, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc cho nữ thanh niên cũng như chăm lo việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nữ cán bộ Đoàn. Lưu ý sự tham gia của cán bộ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong hệ thống Đoàn – Hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nữ thanh niên và tạo cơ hội nữ cán bộ Đoàn phát triển.

 Q.LINH