Phân biệt ‘learn’ và ‘study’

“Learn” hàm nghĩa rộng hơn “study” rất nhiều, bao gồm việc học để có kiến thức hoặc kỹ năng thông qua tất cả phương pháp, như nghiên cứu, luyện tập, trải nghiệm…

Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen chia sẻ cách phân biệt “learn” và “study”.

Trong các lớp ở trường tiểu học, vị trí trang trọng nhất phía trên bảng đen thường có câu “Học, học nữa, học mãi” của Lenin. Mới đầu, người ta dịch là “Learn, learn more, learn forever”, sau này thường đổi là “study, study more, study forever”. Cá nhân mình thích cách dịch đầu tiên hơn.

Cùng xem lại định nghĩa của hai từ để hiểu sự khác biệt:

– to learn: to gain knowledge or skill by studying, practicing, being taught, or experiencing something.

– to study: to read, memorize facts, attend school, etc., in order to learn about a subject.

 

Ảnh minh họa: Emaze

“Learn” hàm nghĩa rộng hơn “study” rất nhiều, bao gồm việc học để có được kiến thức hoặc kỹ năng thông qua tất cả phương pháp như nghiên cứu, luyện tập, trải nghiệm… Trong khi đó, “study” mang tính hàn lâm hơn, chủ yếu liên quan tới việc đọc, nhớ, học ở trường… nhằm hiểu về một vấn đề nghiên cứu.

Điều này có nghĩa khi học để biết cách bơi, bạn “learn to swim” bởi liên quan tới một kỹ năng cần được luyện tập. Trong khi đó, nếu bạn “study swimming”, có nghĩa là đọc sách vở, xem video… để hiểu về các cách bơi. 

Do đó, bạn có thể nói “I studied but I didn’t learn anything”. Điều này có nghĩa bạn nhớ những con số và thông tin về môn học, nhưng vì lý do nào đó, bạn không học được những kiến thức và kỹ năng mới.

Học tiếng Anh là một ví dụ khác, nếu bạn nói “I am learning American pronunciation”, có nghĩa là bạn đang học cách nói chuẩn như người Mỹ. Còn nếu nói “I am studying American pronuciation”, có nghĩa là bạn đang nghiên cứu xem người Mỹ phát âm thế nào. 

Về chuyện học, Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu nói rất hay: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân”, có thể dịch là “Learn in school, learn from the books, learn from each other and learn from the people”.

Trong khi “learn” hàm ý tương đối rộng, thì “study” hàm ý sâu hơn. Từ khi chào đời, mỗi người đã là một “learner” rồi; nhưng phải lên tới lớp 6, khi đã đọc thông viết thạo và có khả năng tư duy độc lập, bạn mới trở thành “student”.

 Nguồn internet