Ông Đinh La Thăng: ‘Giáo dục đại học hướng tới chất lượng con người’

Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định giáo dục đại học phải lấy chất lượng con người làm mục tiêu cao nhất mới có được những cá nhân có năng lực, nhân cách.

TP HCM muốn Đại học Quốc gia là động lực phát triển

Ngày 4/6, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu xây dựng thành phố trở thành nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thành phố đang tiếp tục đảm nhận trọng trách tạo cảm hứng và động lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

 Ảnh: Mạnh Tùng

Ông Thăng nói TP HCM đang quyết liệt để sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học và công nghệ của khu vực Đông Nam Á. “Đây là một khát vọng chân thành, rất chính đáng của nhân dân thành phố mang tên Bác, là biểu hiện của lòng yêu nước, cần được đáp ứng”, Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định.

Song, mong ước đó có trở thành hiện thực hay không, nhanh hay chậm phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người. Theo người đứng đầu Thành ủy TP HCM, lịch sử đất nước cũng như kinh nghiệm của thế giới cho thấy một bài học quý báu là một quốc gia, một cộng đồng chỉ có thể thực sự phát triển bền vững, có cuộc sống hạnh phúc lâu dài khi tạo ra cho mình nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Chúng ta đang phấn đấu cho một nền giáo dục đại học lấy chất lượng con người làm mục tiêu cao nhất. Chất lượng nguồn nhân lực ấy phải được thể hiện qua các cá nhân cụ thể có năng lực làm việc đầy sáng tạo, có nhân cách, có lòng yêu nước thương nòi và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc”, ông nói.

Ông khẳng định sứ mệnh quan trọng hàng đầu trên trước hết thuộc về các cơ sở giáo dục đào tạo nói chung và các cơ sở giáo dục đại học nói riêng.

Bí thư Thăng đánh giá trong điều kiện đất nước và nhu cầu nhân lực hiện nay, cần phải tiếp sức sống cho mô hình trường hoạt động theo hướng phi lợi nhận. Lãnh đạo thành phố luôn ủng hộ sự đa dạng của các hình thức giáo dục, đào tạo cũng như mong muốn có một hệ thống trường đại học chính quy, hiện đại ngoài công lập.

Bí thư Thăng kêu gọi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp giáo dục, đào tạo theo hướng phát huy tối đa năng lực của sinh viên, tăng cường kỹ năng tương tác, coi trọng thực hành, thực tế. Ông yêu cầu trường không tự mãn với những gì đã đạt được, khiêm tốn, cầu thị và lắng nghe mọi phản biện trong xã hội để tự chỉnh đốn mình, giữ vững môi trường giáo dục trong sạch.

Nguồn internet.