Năm học ‘bản lề’

Từ ngày 14.8, học sinh bắt đầu tựu trường. Năm học 2017 – 2018 được xem là năm ‘bản lề’ để chuẩn bị thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT bắt đầu từ năm 2018.


Theo Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của Bộ GD-ĐT, toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản.

Trong nhiệm vụ về đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông, Bộ trưởng GD-ĐT yêu cầu: Đẩy nhanh tiến độ ban hành các chương trình môn học giáo dục phổ thông; triển khai biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo chương trình mới; tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nguồn: thanhnien.net