Năm 2016: Trường CAND xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

GD&TĐ – Năm 2016, các trường khối Công an nhân dân sẽ vẫn lấy kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.

Chiến sĩ nghĩa vụ có nguyện vọng chuyển chuyên nghiệp phải đăng ký, dự kỳ thi THPT quốc gia lấy điểm làm căn cứ xét tuyển theo quy định.

Tổ hợp môn xét tuyển vào các trường không thay đổi, tuy nhiên sẽ có một số ngành mới được tuyển sinh trong năm nay.

Tổ hợp môn xét tuyển (khối xét tuyển) cụ thể như sau:

Xét tuyển vào các ngành đào tạo nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát: Khối A (Toán, Lý, Hóa); Khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh); Khối C (Văn, Sử, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).

Xét tuyển vào ngành Luật: Khối A (Toán, Lý, Hóa); Khối C (Văn, Sử, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).

Xét tuyển vào ngành Xây dựng đảng và Chính quyền Nhà nước: Khối C (Văn, Sử, Địa); Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).

Xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin, ngành An toàn thông tin: Khối A (Toán, Lý, Hóa); Khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh).

Xét tuyển vào ngành đào tạo Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn: Khối A (Toán, Lý, Hóa).

Xét tuyển vào các ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc: Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh); trong đó môn tiếng Anh là môn chính.

Việc thay đổi tổ hợp môn xét tuyển sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

Điều kiện tiêu chuẩn về học lực: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Riêng đối với học sinh phổ thông, trong các năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ (không quy định điểm tổng kết từng môn học). Không sơ tuyển học sinh lưu ban từ 01 năm trở lên trong các năm học THPT và tương đương.

Về tiêu chuẩn đạo đức: Cán bộ, chiến sỹ Công an trong biên chế không trong thời gian chấp hành kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang chờ xét kỷ luật.

Học sinh phổ thông trong các năm học THPT và tương đương đạt yêu cầu hạnh kiểm từ loại khá trở lên, chưa kết hôn.

Chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND, chiến sỹ hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND, chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân, trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lêm, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Lập Phương

Nguồn Internet