Một số trường hợp dùng phủ định kép trong tiếng Anh

Cách dùng 2 từ mang nghĩa phủ định (double negatives) trong một mệnh đề có thể được chấp nhận với một số ngữ cảnh nhất định.

 

Theo định nghĩa của từ điển Oxford, “double negatives” là 2 từ mang nghĩa phủ định được sử dụng trong cùng mệnh đề nhằm thể hiện một ý phủ định. Ví dụ, khi muốn diễn đạt thông tin “Chúng tôi không nhìn thấy gì”, thay vì nói “We saw nothing” thì có người dùng “We did not see nothing”.

Nguyên tắc ngữ pháp của tiếng Anh nói riêng và nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới nói chung (có tiếng Việt), khi 2 từ phủ định đi cùng sẽ triệt tiêu nghĩa của nhau và tạo ra nghĩa khẳng định cho mệnh đề hoặc câu. Dù từng được sử dụng ở Anh tới sau thế kỷ 16, phủ định kép ngày nay được xác định là không chuẩn khi dùng và người học cần tránh mắc phải lỗi này.

Thay vì dùng double negatives, người học nên sử dụng một từ mang nghĩa phủ định trong câu để biểu đạt ý mình. Ví dụ “He did not say anything” (không dùng “nothing” thay cho “anything” trong trường hợp này).

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, phủ định kép vẫn có thể được chấp nhận với hàm ý tế nhị, khôn khéo. Ví dụ “I am not unconvinced by his argument”. Trong câu này, người nói sử dụng phủ định kép để khéo léo thừa nhận mình có một số điểm đồng tình với tranh luận của đối phương. Như vậy, double negatives có thể được dùng để tạo ra nghĩa sắc thái mới để người nói không phải đề cập trực tiếp vào vấn đề.

Ngoài ra, cách dùng này còn mang nghĩa thể hiện khôi hài của người nói hoặc để tránh rắc rối. Ví dụ “That is not the ugliest sunset I’ve ever seen” hay “I did not eat none of that cake”.

Hải Khanh (Theo Oxford Dictionary Blog)

Nguồn Internet