Một số hoạt động trường THCS, THPT BẠCH ĐẰNG chào mừng ngày 20/11

Một số hình ảnh hoạt động trường THCS, THPT BẠCH ĐẰNG chào mừng ngày 2017 – 2018.