Một số hình ảnh hoạt động bóng đá trường của THCS, THPT BẠCH ĐẰNG chào mừng giáng sinh 2017 – 2018

 

.