MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG BẬC PHỔ THÔNG

Hiện nay, vấn đề tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trường THCS, THPT Bạch Đằng quan tâm.

Tổ chức hoạt động

Nhà trường đã đưa hoạt động NGLL là một trong những hoạt động với các em học sinh,

Hơn nữa một số giáo viên giàu kinh nghiệm và kỹ năng trong việc tổ chức hoạt động giáo dục NGLL nên các hoạt động ngoài giờ lên lớp trở nên khá linh hoạt dưới nhiều hình thức khác nhau.

Hiện nay, các trường đã chủ động đưa ra khá nhiều giải pháp, chất lượng của việc tổ chức các hoạt động NGLL ở trong nhà trường đã được nâng lên,

Việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động NGLLđã cụ thể, có thể xây dựng được kế hoạch khả thi.

Nhận thức mới, giải pháp mới

Để hoạt động NGLL thực sự có hiệu quả hơn, giáo viên cần xác định đúng vị trí vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL: Đây là việc làm quan trọng để quyết định đến sự thành công của việc tổ chức các hoạt động NGLL.

Ban lãnh đạo nhà trường chỉ đạo quán triệt đến mọi giáo viên để nhận thức một cách đúng đắn về vai trò, vị trí cũng như hiệu quả của việc tổ chức tốt các hoạt động NGLL.

Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức hoạt động NGLL. Đây là giải pháp không kém phần quan trọng quyết định chất lượng của việc tổ chức các hoạt động NGLL.

Việc xây dựng kế hoạch, nội dung và hình thức tổ chức hoạt động NGLL cần đảm bảo được yêu cầu sau: Đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, khả thi;

Nội dung đề ra phải đảm bảo được yêu cầu chung của giáo dục NGLL ở bậc phổ thông. Phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp. Ngoài ra có thể tổ chức cho nhiều học sinh được tham gia, tạo điều kiện cho học sinh cùng được hoạt động.

Nội dung hoạt động NGLL phải đảm bảo được những thông tin cập nhật trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội phù hợp với nhận thức của đối tượng học sinh.

Hình thức tổ chức cần linh hoạt, sáng tạo để tổ chức được đa dạng phong phú các hình thức .

Kế hoạch, nội dung và hình thức phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học, được lựa chọn một cách linh hoạt, sáng tạo, hợp lí. Kế hoạch xây dựng phải đảm bảo được về mục tiêu giáo dục toàn diện, phù hợp với vùng miền, cơ sở vật chất hiện có, phù hợp với sức khỏe trình độ học sinh.

Nhấn mạnh nội dung của hoạt động giáo dục NGLL rất đa dạng và phong phú như:

Hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động vui chơi giải trí thể thao, Hoạt động lao động công ích

Ngoài ra mỗi giáo viên chủ nhiệm cũng có thể tự thiết kế những nội dung hoạt động NGLL khác đa dạng phong phú phù hợp với trình độ học sinh, điều kiện cơ sở vật chất lớp mình.

 PHAN THỊ THANH HÀI