LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA KHỐI 12

“Ngày nào con bé cỏn con

Bây giờ em đã lớn khôn thế này

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy

Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao”

Câu ca dao khuyên bảo mọi người hãy khắc sâu vào trái tim mình công ơn to lớn của mẹ cha và thầy cô giáo. Hiểu được những tâm tư ấy và cũng nhằm góp phần giáo dục các em học sinh biết ghi nhớ công lao dưỡng dục của cha mẹ, công ơn dạy dỗ của thầy cô.

tri ân thầy cô thcs thpt bạch đằng

học sinh tri ân thầy cô

Tổ QN