LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 – 2016

Học sinh trường THCS – THPT Bạch Đằng phát biểu cảm nghĩ trong Lễ Tổng kết

năm học 2015 – 2016