KHU NHÀ ĂN NỘI TRÚ VÀ BÁN TRÚ CỦA HỌC SINH BẠCH ĐẰNG 2017 – 2018

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĂN TRƯA CỦA HỌC SINH BÁN TRÚ – NỘI TRÚ TẠI NHÀ HÀNG

TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG

Huy Thanh – TSTT