Hoạt động ngoài giờ của học sinh THCS– THPT Bạch Đằng

 Cái quý nhất của mỗi con người là sức khỏe và trí tuệ. Có sức khỏe tốt sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển được tốt hơn và ngược lại. TDTT giúp chúng ta có được sức khỏe tốt, từ đó, có thể học tập tốt và tham gia các hoạt động ở nhà trường hay ngoài xã hội đạt hiệu quả cao hơn. TDTT góp phần nâng cao chất lượng giáo dục giúp các em trở thành con người có ích cho xã hội.

 Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển thì vai trò của TDTT ngày càng được nâng cao. Đối với các nước phát triển, việc tập luyện TDTT được diễn ra hàng ngày một cách khoa học và trở thành một điều thiết yếu trong cuộc sống. Vì thế đối với HS Trường THCS – THPT Bạch Đằng luôn thường xuyên luyện tập thể thao để nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết và đặc biệt giải trí sau những giờ học căng thẳng. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động TDTT của học sinh trường.