Hình ảnh chương trình học tập trải nghiệm ngoại khóa của Trường THCS, THPT Bạch Đằng năm học 2017 – 2018

VĂN PHÒNG – BẠCH ĐẰNG