Hình ảnh năm học 2017 – 2018

Trường THCS, THPT Bạch Đằng tổ chức sinh nhật cho cán bộ nhân viên – giáo viên

Trường THCS, THPT Bạch Đằng tổ chức lễ khai giảng chào mừng năm học 2017 – 2018

Tiết học anh văn giao tiếp tại trường THCS, THPT Bạch Đằng

Tiết thực hành vật lí  tại trường THCS, THPT Bạch Đằng

Tiết thực hành hóa học tại trường THCS, THPT Bạch Đằng

Hoạt động chào mừng ngày 201/11 của trường THCS, THPT Bạch Đằng năm học 2017 – 2018

Hình ảnh học sinh trường THCS, THPT Bạch Đằng năm học 2017 – 2018

Buổi sinh hoạt ăn trưa tại trường THCS, THPT Bạch Đằng năm học 2017 – 2018

Hình ảnh tổ chức sinh nhật cho các em trường THCS, THPT Bạch Đằng năm học 2017 – 2018

Hoạt động về chương trình học tập ngoại khóa và dã ngoại tại Đà Lạt của trường THCS, THPT Bạch Đằng năm học 2017 – 2018

Hoạt động tổ chức đêm Trung Thu cho các em học sinh của trường THCS, THPT Bạch Đằng năm 2017 – 2018

Tiết học Giáo Dục Quốc Phòng tại trường THCS, THPT Bạch Đằng

Hoạt động thể thao của trường THCS, THPT Bạch Đằng năm học 2017 – 2018

Hình ảnh họp phụ huynh sơ kết học kì 1 tại trường THCS, THPT Bạch Đằng năm học 2017 – 2018

Văn phòng – Bạch Đằng