Học giáo dục quốc phòng tại trường THCS, THPT Bạch Đằng

“Giáo dục quốc phòng – an ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục & đào tạo trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể…”

 

Trường THCS, THPT Bạch Đằng tổ chức dạy giáo dục quốc phòng cho học sinh cấp III theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo, hướng dẫn cho học sinh kiến thức căn bản và nuôi dưỡng tinh thần sẵn sàng chiến đấu khi Tổ quốc cần.

Một số hình ảnh học Giáo dục quốc phòng tại trường Bạch Đằng: