Học đi đôi với hành

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của cách mạng việt nam đồng thời là nhà giáo dục lớn của dân tộc. Người đã để lại cho chúng ta nhiều quan điểm giáo dục có giá trị, trong đó có quan điểm “Học đi đôi với hành” là cơ sở khoa học, phương pháp luận biến chứng và là quy luật của sự phát triển toàn diện nhân cách con người, phát triển nền giáo dục Việt Nam hiện đại trong tương lai. Vì vậy để phát triển giáo dục cần vận dụng tử tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục một cách toàn diện. Hiện nay chúng ta tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vấn động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thấm nhuần quan điểm đó thì tập thể Cán bộ giáo viên, học sinh trường THCS, THPT Bạch Đằng cũng không ngừng ra sức cố gắng học tập rèn luyện dạy và học nghiêm túc Học với hành phải đi đôi.

 Như thế có thể thấy học và hành có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không có học sẽ không có hành. Có học mà không hành thì quả thật chỉ là lý thuyết xa với mà thôi. “Học với hành phải đi đôi. học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy.”

 

Trong học tập học và hành thể hiện rõ nhất, đến trường với những môn học như Toán, Lý, Hóa, Sinh, … môn nào cũng có lý thuyết và thực hành. Điều đó chứng minh học phải đi đôi với hành. Hiểu được tầm quan trọng của học lý thuyết gắn liền với thực hành. Lãnh đạo nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất hiện đại tốt nhất cho các em học tập tại ngôi trường Bạch Đằng cụ thể đầy đủ các phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh…phòng thực hành để các em vận dụng thực hành ngay sau khi học lý thuyết

 

Các em được thực hành ngay trên máy tính trong tiết môn Tin học

Là học sinh trong thời gian học ở trường THCS, THPT Bạch Đằng các em luôn được thầy, cô giáo nhắc nhờ tạo mọi điều kiện tốt nhất theo phương châm học tập kết hợp đi đôi với hành. Học bao gồm cả văn hoá, chữ nghĩa và kinh nghiệm cuộc sống để nâng cao trình độ văn hoá, tiếp thu nền khoa học và công nghệ hiện đại nhằm nâng cao nhận thức về chính trị xã hội. Và sau này, khi bước vào đời thì phải tiếp tục nâng cao trình độ hiểu biết, nâng cao chuyên môn để làm việc có hiệu quả hơn…
Tóm lại, câu phương châm “Học đi đôi với hành” đã nêu rõ tầm quan trọng của việc học kết hợp với hành. Thực hiện phương châm này đúng cách ta sẽ đạt hiệu quả cao trong học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp sau này, đồng thời góp phần tích cực vào việc xây dựng một đất nước phồn vinh tiến bộ…

Lam (BĐ)