Giáo viên Sài Gòn dạy hơn 20 năm thu nhập 4-6 triệu đồng

Theo thống kê thu nhập từ hơn 2.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường bậc mầm non đến THCS trên địa bàn TP HCM, nhiều giáo viên có thâm niên trên 20 năm ở tất cả các bậc, thu nhập chỉ 4-6 triệu đồng. Con số này được báo cáo trong buổi làm việc của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP HCM với quận 6 hôm 4/11.


Với thời gian làm việc từ 1 đến 5 năm, giáo viên ở các bậc học có thu nhập thấp nhất là 2,5 triệu đồng, cao nhất là 8 triệu đồng. Với người có thâm niên 10-15 năm, giáo viên mầm non có thu nhập 5-11 triệu đồng mỗi tháng; bậc tiểu học 3-8 triệu đồng; bậc THCS 3-13 triệu đồng.

Lương của ban giám hiệu nhỉnh hơn so với giáo viên, với thâm niên 10-15 năm, thu nhập 7-10 triệu đồng, trên 20 năm thu nhập 9-16 triệu đồng.

Tại quận Phú Nhuận, thu nhập của giáo viên cao nhất là hơn 15 triệu đồng (với thâm niên trên 20 năm) và thấp nhất 3,3 triệu đồng (với giáo viên mới đi làm).

Thu nhập mỗi tháng của một người gồm tiền lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, chính sách hỗ trợ và các khoản khác.

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Thi Thị Tuyết Nhung cho biết, liên quan đến thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo, đoàn sẽ tiếp tục khảo sát về thu nhập của cán bộ, giáo viên trong ngành ở các quận, huyện còn lại để đưa ra đánh giá tổng quát nhất.

Ban sẽ khảo sát các vấn đề cơ sở vật chất trường học, các đề án thực hiện trong trường, phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi…

Nguồn internet