Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy và học trong nhà trường

Để phong trào thi đua thực sự là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngay từ đầu mỗi năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh, cuộc vận động “Hai không”, phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ chức cho cán bộ giáo viên ký cam kết “chất lượng” giữa giáo viên với nhà trường. Đồng thời phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể của thị trấn quan tâm, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ giáo viên để thày cô nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trước yêu cầu hiện nay của ngành, của xã hội.

 

Một giờ học của cô và trò Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Cùng với đó, trường tổ chức tốt các chuyên đề để giáo viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sư phạm, chuyên sâu nghiệp vụ vừa để phong trào đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Quan tâm tổ chức các đợt thi đua giữa các lớp, các tổ chuyên môn, gắn với những nội dung trọng tâm và các phong trào văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội từ thiện và những việc làm cụ thể; định kỳ có sơ kết, khen thưởng, đánh giá rút kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện, nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Phong trào thi đua đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng nhận thức và hành động của mỗi CB, GV, NV của nhà trường. Đội ngũ giáo viên thi đua cải tiến phương pháp dạy học; tích cực tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; soạn giáo án, tích cực làm đồ dùng dạy học, giúp học sinh phát huy tính chủ động, dễ tiếp thu kiến thức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý cũng như giảng dạy

Đồng thời, luôn lấy chất lượng, hiệu quả giáo dục học sinh làm mục tiêu phấn đấu nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Do vậy, bên cạnh việc chuẩn bị giáo án, phương án lên lớp chu đáo, Tập thể giáo viên trường THCS, THPT Bạch Đằng không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì qua các giờ dậy của bản thân cô cũng như dự giờ, thăm lớp đồng nghiệp, cô luôn tự rút kinh nghiệm cho bản thân để đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra và đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh.

Lam (BĐ)