Dạy kỹ năng sống qua môn Giáo Dục Công Dân

Giáo Dục Công Dân đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách học sinh. Khi sinh ra mỗi học sinh giống như tờ giấy trắng, chính sự dạy dỗ của gia đình, nhà trường và xã hội mà hình thành nên nhân cách một con người. Nhà trường là nơi mà các em được giáo dục đầy đủ nhất về các mặt như: trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ….Trong đó môn giáo duc công dân đóng vai trò chủ đạo trong việc giáo duc đạo đức cho học sinh. Môn Giáo Dục Công Dân hình thành cho các em những tri thức, niềm tin đạo đức, từ đó hình thành nên các hành vi đạo đức, và động cơ đạo đức tương ứng.

Giờ học môn Giáo Dục Công Dân tại trường THCS, THPT Bạch Đằng

 Lãnh đạo nhà trường đánh giá đúng tầm quan trọng của môn Giáo Dục Công Dân nên phân công dạy môn Giáo Dục Công Dân là những người có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.Trong quá trình chuẩn bị cho công tác giảng dạy, Hội đồng quản trị trường THCS, THPT Bạch Đằng luôn yêu cầu giáo viên phải quan tâm lựa chọn phương pháp dạy phù hợp để phát huy tính chủ động của học sinh đồng thời cũng góp phần hình thành trong các em kỹ năng tự tin và tư duy sáng tạo. Tùy vào từng nội dung và kỹ năng được xác định trước, giáo viên sẽ định hướng phương pháp dạy phù hợp, không cứng nhắc, tạo được sự hợp tác qua lại giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với học sinh: có thể sử dụng phương pháp tích cực cũng có thể lựa chọn kết hợp giữa phương pháp truyền thống và phương pháp tích cực.Giáo dục Công Dân là phương tiện hữu hiệu để giúp học sinh hình thành kỹ năng sống. Kỹ năng sống của học sinh là khả năng vận dụng những kiến thức ( khái niện, cách thức, phương pháp…) để giải quyết một nhiệm vụ. Bất cứ kỹ năng nào cũng dựa trên cơ sở lý thuyết. Đối với Học sinh trường THCS, THPT Bạch Đằng Kỹ năng quan trọng mà học sinh tiếp nhận được khi học môn giáo dục công dân là những kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng tiếp nhận thông tin, kỹ năng nhận biết, kỹ năng phán đoán, kỹ năng phân tích, kỹ năng phản hồi thông tin, cho nên mỗi giờ học luôn được các em hứng thú chờ đợi, không bao giờ xem đó là môn học phụ. Nhờ những kỹ năng này mà học sinh có thể tự tin hơn trong cuộc sống, sống có trách nhiệm với bản thân gia đình và xã hội.

         Như vậy có thể nói môn Giáo Dục Công Dân có một vai trò vô cùng to lớn đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Nó giúp cho học sinh có những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo để ứng xử phù hợp trong cuộc sống. Việc dạy học có hiệu quả môn Giáo Dục Công Dân sẽ giúp giảm thiểu những tệ nạn xã hội đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra trong xã hội. Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, không còn lối ứng xử thiếu văn hóa, không còn tình trạng bạo lưc trong giáo dục, một xã hội chỉ có tình yêu thương, sự tôn trọng, hòa bình, hạnh phúc.

                                                                                                                       Lam (BĐ)