Đổi mới phương pháp dạy học môn thể dục

Đổi mới phương pháp dạy học môn Thể dục

Theo đó, việc sử dụng triệt để điều kiện sân bãi, dụng cụ trang thiết bị hiện có để giảng dạy.

Phối hợp các phương pháp dạy học theo hướng tích cực để tăng hiệu quả dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện khác để cập nhật, nắm bắt thông tin hỗ trợ bài dạy. Giáo viên tích cực sử dụng các bài tập bổ trợ làm phong phú nội dung bài dạy.

Không nhất thiết mọi tiết đều phân nhóm tập luyện

Không nhất thiết tiết học nào cũng phân nhóm tập luyện mà tùy theo nội dung của từng bài học, điều kiện vật chất hiện có của nhà trường để tổ chức phân nhóm tập luyện phù hợp đem hiệu quả cao.

Khi tập luyện theo nhóm, giáo viên cần hướng dẫn rõ nội dung tập luyện từng nhóm, chọn vị trí thích hợp quan sát bao quát được các nhóm để điều chỉnh trong tập luyện khi cần.

Phát huy tính tích cực học sinh

Trong giờ học, giáo viên nên tạo mối quan hệ thân thiện, gần gũi giữa thầy và trò; tìm những ưu điểm học sinh để tuyên dương động viên tạo phấn khởi tập luyện, hạn chế tìm những khuyết điểm chê bai gây ức chế hoặc tạo chán nản của học sinh; quan tâm nhiều hơn đối tượng học sinh yếu kém, học sinh bị ốm, bệnh hoặc thiểu năng vận động.

Tiếp tục thực hiện mẫu giáo án theo nhiều cột dễ hiểu, khuyến khích giáo viên soạn giáo án bằng máy tính (khi lên lớp giáo viên phải có giáo án); nếu dạy ghép 2 tiết, giáo viên soạn ghép nội dung của 2 tiết nhưng không quá 4 phân môn (nội dung)/giáo án, kể cả nội dung chạy rèn sức bền.

Giáo án phải thể hiện rõ các thông tin: Tên bài, tiết chương trình, ngày soạn, vật dụng chuẩn bị… và các bước chủ yếu trong công việc của giáo viên và học sinh ở trên lớp (giáo án là một bản thiết kế của giáo viên về bài giảng).

Khi lên lớp gặp điều kiện bất lợi, giáo viên có thể linh động nội dung theo điều kiện cụ thể cho phép để giảng dạy đạt hiệu quả cao.

Khuyến khích soạn giảng theo hướng tích hợp liên môn, lồng ghép vào những nội dung các môn hoặc chủ đề liên quan trong bài dạy như: Vật lý, sinh học, giáo dục công dân, Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, môi trường.

QUẢN NHIỆM 9 – VĂN NHẬT