Thông báo

Đoàn trường THPT Bạch Đằng sẽ tổ chức lễ kết nạp cho 36 đoàn viên mới vào lúc 14 giờ ngày 03/04/2015 tại hội trường 302.

BCH Đoàn trường trân trong kính mời Ban Gián Hiệu, quý thầy cô cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên ưu tú có mặt đúng thời gian trên.

Đoàn trường