Đáp án bài toán ‘vịt và rùa’ kiểm tra bạn có thông minh hơn học sinh lớp 3

Các từ vựng diễn đạt hoạt động ‘Một ngày của tôi’

Những từ vựng trong bài sẽ giúp bạn diễn đạt trôi chảy về một ngày diễn ra như thế nào.

Nguồn internet