Đáp án bài toán ‘người ngoài hành tinh’ thử thách tư duy

Bài toán người ngoài hành tinh đổ bộ xuống Trái Đất dành cho học sinh lớp 7-8 đã làm khó nhiều người lớn. Ngoài việc tính toán chính xác, người giải cần bám sát vào từng dữ kiện được đưa ra trong đề bài.

Đề bài:

Một ngày ngoài hành tinh cũng bắt đầu và kết thúc vào thời điểm giống như một ngày trên Trái Đất, nhưng đồng hồ của họ chỉ có 10 giờ, mỗi giờ 100 phút.

Nếu người ngoài hành tinh lên kế hoạch đổ bộ Trái Đất vào 6h36 theo giờ ở Trái Đất thì khi đó đồng hồ của họ đang chỉ thời gian nào?

 

Ảnh minh họa

Đáp án: 2h75.

Một giờ ở Trái Đất bằng 60 phút. Vậy vào 6h36, đồng hồ đã chạy được 6 x 60 + 36 = 396 phút.

Một ngày ở Trái Đất có 24 x 60 = 1440 phút. Suy ra, vào 6h36, thời gian đã đi qua 396/1440 = 0,275 ngày.

Một ngày ngoài hành tinh có 10 x 100 = 1000 phút.

Nếu theo giờ Trái Đất, họ sẽ lên kế hoạch đổ bộ vào thời điểm 0,275 ngày. Khi đó, đồng hồ của họ đang chỉ 0,275 x 1000 = 275 phút hay phút thứ 275 của ngày.

Vì một giờ ngoài hành tinh có 100 phút. Suy ra, người ngoài hành tinh có kế hoạch đổ bộ xuống Trái Đất vào 2h75 theo đồng hồ của họ.

 Nguồn: vnexpres.net