Đáp án bài toán ‘con cừu’ của học sinh lớp 6

Nhiều bạn cho rằng quá dễ để tìm ra đáp án của bài toán trong đề thi đánh giá năng lực tư duy này, trong khi một số khác không thể đưa ra câu trả lời đúng.

Đề bài:

Một con cừu được buộc dây ở đồng cỏ như hình vẽ:

 

 

 

Sợi dây dài 10 m. Thanh sắt nơi cố định sợi dây buộc con cừu dài 3 m. Coi chiều dài của con cừu là không đáng kể. Lấy π = 3,14.

Diện tích cỏ lớn nhất mà con cừu ăn được là bao nhiêu?

Đáp án: 374 m2.

Diện tích ăn cỏ của cừu được minh họa như hình sau:

 

 

Diện tích cỏ lớn nhất mà cừu ăn được là diện tích của 4 phần, bao gồm hai hình chữ nhật cùng có chiều dài 10 m, chiều rộng 3 m; và hai nửa hình tròn cùng có bán kính 10 m (hay chính là một hình tròn có bán kính 10 m).

Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật và diện tích hình tròn, ta có diện tích cỏ lớn nhất mà cừu ăn được là 2 x 10 x 3 + π.102 = 374 m2.

Nguồn: vnexpress