DANH SÁCH GIÁO VIÊN BẠCH ĐẰNG NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN BẠCH ĐẰNG NĂM HỌC 2017-2018

STT

         

     HỌ VÀ TÊN  

        

GIỚI TÍNH

NĂM SINH

ĐIỆN THOẠI     LIÊN HỆ

CHỨC VỤ
1 Trần Thị Tuyết Hoa Nữ 14/12/1966 0983555312 Cán bộ quản lý  
2 Phạm Duy Chính Nam 28/08/1957 0986998367 Giáo viên Toán  
3 Nguyễn Huỳnh Bảo Khuyên Nữ 05/08/1982 0939456738 Giáo viên Lý  
4 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 11/08/1980 0936295098 Giáo viên Địa  
5 Nguyễn Hữu Em Nam 20/06/1983 0974264490 Giáo viên GDCD  
6 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ 01/01/1980 0909660495 Giáo viên Văn  
7 Danh Phương Tâm Nam 02/01/1991 01674593732 Giáo viên Lý  
8 Nguyễn Minh Khánh Nam 15/08/1990 01689944808 Giáo viên Sinh  
9 Trịnh Thị Điều Nữ 10/07/1985 0984856140 Giáo viên Tin học  
10 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 26/11/1992 01676090525 Giáo viên Hóa  
11 Nguyễn Vũ Vịnh Nam 01/01/1989 0974155105 Học vụ  
12 Nguyễn Minh Đức Nam 15/05/1965 0913724729 Giáo viên Hóa  
13 Ngô Thành Lộc Nam 27/10/1962 0903377736 Giáo viên dạy nghề  
14 Lưu Thị Nhung Nữ 17/05/1985 0975078609 Giáo viên Sử  
15 Trương Thị Hưng Nữ 14/04/1993 01688831770 Giáo viên Văn  
16 Phùng Minh Huy Thanh Nam 05/10/1992 01205926575

Giáo viên Hóa

17 Nguyễn Văn Duyên Nam 12/03/1989 0984279649 Giáo viên Toán  
18 Phan Thị Thanh Hài Nữ 10/03/1993 0963887012 Giáo viên quản nhiệm  
19 Nguyễn Út Vẽ Nữ 10/02/1993 0964124163 Giáo viên Địa  
20 Lê Thị Thanh Hà Nữ 27/09/1975 0901374590 Giáo viên tiếng Anh  
21 Nguyễn Trần Mỹ Linh Nữ 23/09/1993 0971851079 Giáo viên quản nhiệm  
22 Phạm Thị Loan Nữ 11/07/1989 0988654285 Giáo viên Toán  
23 Trịnh Doãn Tâm Nam 16/06/1985 0986748426 Giáo viên Tiếng Anh