Đề môn Văn kỳ thi THPT quốc gia

Cảm nhận về đoạn trích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm chiếm 5 điểm trong đề thi Văn THPT quốc gia.

 

 Nguồn: Vnexpress.net