Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực năm 2016

Đề thi gồm 2 phần bắt buộc và tự chọn, trong đó câu hỏi bắt buộc sẽ bao gồm tư duy định lượng, kiến thức Toán học; tư duy định tính, kiến thức Ngữ văn. 70% kiến thức ở phần này thuộc chương trình lớp 12

Theo công bố của Đại học Quốc gia Hà Nội, đề thi đánh giá năng lực năm 2016 sẽ hướng đến đánh giá năng lực cốt lõi cần thiết để người học có thể học ở bậc đại học, bao gồm: tư duy định tính, tư duy định lượng, thông qua nội dung kiến thức thuộc chương trình THPT.

Độ khó của các câu hỏi thuộc mỗi phần được phân định theo tỷ lệ: 20% ở cấp độ dễ, 60% ở cấp độ trung bình và 20% ở cấp độ khó.

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực năm 2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm 2 phần trắc nghiệm: bắt buộc và tự chọn. Ảnh minh hoạ: VNU.

Cấu trúc của đề thi đánh giá năng lực gồm 2 phần trắc nghiệm: bắt buộc và tự chọn. Trong đó, phần bắt buộc sẽ có các câu hỏi về tư duy định lượng, kiến thức Toán học; tư duy định tính, kiến thức Ngữ văn. Cơ cấu kiến thức trong phần bắt buộc được phân bổ: 10% kiến thức thuộc chương trình lớp 10; 20% của lớp 11 và 70% của lớp 12.

Phần tự chọn, thí sinh được lựa chọn một trong 2 nội dung Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Cơ cấu kiến thức trong phần này gồm: 30%trong chương trình lớp 11 và 70% kiến thức lớp 12. 

Tổng số câu hỏi thí sinh phải thực hiện cho bài đánh giá năng lực là 140 với thời gian thi 195 phút. Cấu trúc chi tiết của từng phần xem tại đây.

Bài thi của thí sinh phải thực hiện trên máy tính, lần lượt hết phần bắt buộc mới chuyển sang phần tự chọn. Bài thi hợp lệ phải làm cả hai phần.

Bằng các phần mềm thích hợp, bài làm của thí sinh được chấm trực tiếp trên máy. Kết quả thi được tính bằng tổng số câu trả lời đúng trong bài thi. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời không được điểm.

Tổng điểm toàn bài thi đánh giá năng lực là 140. Trong đó, mỗi phần tư duy định lượng, kiến thức Toán học và tư duy định tính, kiến thức Ngữ văn, chiếm 50 điểm. Các câu hỏi ở phần tự chọn chiếm 40 điểm cho mỗi nội dung Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội.

Thí sinh không được phép ghi âm, chụp ảnh hoặc sao lưu, chia sẻ thông tin về câu hỏi thi của đề thi dưới bất cứ hình thức nào, để đảm bảo tính bảo mật cho đề.

Năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng vào 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 5 đến 8/5 và từ 13 đến 15/5. Đợt 2 từ 5 đến 15/8.

                                                                                                                                          Quỳnh Trang

                                                                                                                                         Nguồn internet