Công bố ‘Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ’ bản online

Tài liệu này sẽ cung cấp cho thí sinh toàn bộ thông tin tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, khu vực ưu tiên, mã khu vực ưu tiên. Các thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên khi các trường hoàn thiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh.

Thông tin chi tiết đến ngày 28/3 như sau:

Đại học phía Bắc Down load tại đây
Cao đẳng phía Bắc  Down load tại đây
Đại học phía Nam  Down load tại đây
Cao đẳng phía Nam Down load tại đây
Danh sách các xã Khu vực 1 (KV1) hoặc các xã đặc biệt khó khăn (hoặc có thôn đặc biệt khó khăn) Down load tại đây
Mã khu vực ưu tiên Down load tại đây

Nguồn :http://vnexpress.net/