Chìa khoá giáo dục thành công: Đội ngũ giáo viên chất lượng cao

Chìa khoá giáo dục thành công: Đội ngũ giáo viên chất lượng cao

Trong giáo dục, người thầy là người truyền bá cho học sinh lý tưởng và đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại, đào luyện họ trở thành những lớp người có ích cho đất nước.

Một tiết sinh hoạt dưới sân trường của học sinh trường THCS, THPT Bạch Đằng

Nền văn hoá của nhân loại và dân tộc chỉ được bảo tồn và phát triển thông qua sự lĩnh hội và sáng tạo của thế hệ trẻ. Muốn cho sự lĩnh hội đó của thế hệ trẻ đầy đủ, chính xác, muốn cho nền văn hoá đó biến thành những cơ sở trọng yếu để xây dựng nhân cách cho họ thì họ phải được rèn luyện theo phương thức đặc biệt – phương thức nhà trường thông qua vai trò người thầy giáo. Có thể nói thầy giáo là cái “ dấu nối” giữa nền văn hoá xã hội và việc tái sản xuất nền văn hoá đó ở thế hệ trẻ. Mặt khác, việc hình thành và phát triển nhân cách con người là một quá trình lâu dài, nhưng giai đoạn được giáo dục ở nhà trường là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của nhân cách.Vì vậy, những tác động và kết quả giáo dục của giáo viên đối với học sinh vừa có tác dụng đặt nền móng, vừa có tác dụng định hướng, dẫn dắt cho quá trình phát triển nhân cách. Sự phát triển tương lai của học sinh phụ thuộc nhiều vào kết quả giáo dục của giáo viên. Giáo viên chính là người “ kỹ sư thiết kế nên tâm hồn” học sinh.

Cung cấp tri thức, năng lực tự học và kỹ năng làm việc cho thế hệ tương lai

Khi mục tiêu giáo dục phổ thông là phát triển hệ thống năng lực, trong đó năng lực tự học, tự phát triển là cốt lõi thì giáo viên không còn đóng vai trò chỉ là người truyền đạt tri thức mà phải chủ yếu là người tổ chức hoạt động tìm tòi tự lực chiếm lĩnh tri thức. Theo đó , giáo viên phải tự học, tự phát triển nghề nghiệp thường xuyên mới đáp ứng được đổi mới giáo dục phổ thông. Khái niệm “thầy” ở đây gắn liền với khái niệm “dạy”.  Tri thức học sinh tiếp nhận được từ quá trình dạy học mới có hệ thống, toàn diện. Tri thức đó có tác dụng tạo cho học sinh khả năng khuyếch đại vốn hiểu biết ban đầu. Giáo viên vừa là người tổ chức học sinh khám phá kiến thức mới, vừa là tấm gương, là đối tượng để học sinh học tập vì học là một quá trình hoạt động tâm lý. Tạo được môi trường tương tác tâm lý đúng đắn thì giáo dục mới có chất lượng cao. 

 Quản nhiệm 11 – Mỹ Linh

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: truonghanviet.edu.vn 

Email: trunghocbachdang@gmail.com

Điện thoại: (028) 6682 6818 – (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689