Chào mừng kỷ niệm 1094 năm ngày sinh “Vạn Thắng Vương”

Sau khi Ngô Quyền mất, em vợ ông là Dương Tam Kha cướp ngôi, đất nước rơi vào cảnh, binh biến loạn lạc. Năm 966,  hình thành 12 vùng cát cứ phân tranh hay còn gọi là loạn 12 sứ quân. Các sứ quân thường xuyên đánh chiếm lẫn nhau để mở rộng địa bàn làm cho nhân dân vô cùng khốn đốn, khổ sở.

Vạn Thắng Vương

 

Bé thì chăn nghé, chăn trâu

Trận bày đã lấy bông lau làm cờ

Lớn lên xây dựng cơ đồ

Mười hai sứ tướng bây giờ đều thua

                                                              (Ca dao)

            Hình ảnh cậu bé chăn trâu với ý trí, tầm vóc vĩ đại đã làm nên lịch sử, Cậu bé ấy đã dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước năm 968 và lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Thái Bình, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đống đô ở Hoa Lư .

Cậu bé ấy sinh ra tại Hoa Lư thuộc Ninh Bình ngày nay. Vâng ! đó chính là người anh hùng “cờ lau” dựng nước Đinh Bộ Lĩnh, ông sinh ngày rằm tháng 2 tức ngày 22 tháng 3 năm 924 mất năm 979 hưởng thọ 56 tuổi . Ông là con trai của Đinh Công Trứ một vị tướng của Dương Đình Nghệ (cha Dương Tam Kha, cha của vợ Ngô Quyền).

Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì Đinh Bộ Lĩnh mồ côi cha từ bé, mẹ họ Đàm đưa gia thuộc vào ở cạnh đền sơn thần trong động. Vào tuổi nhi đồng, vua thường cùng bọn trẻ con chăn trâu ngoài đồng. Bọn trẻ tự hiểu kiến thức không bằng vua, cùng nhau suy tôn ông làm trưởng. Phàm khi chơi đùa, thường bắt bọn chúng chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như nghi trượng thiên tử. Ngày rỗi, thường kéo nhau đi đánh trẻ con thôn khác, đến đâu bọn trẻ đều sợ phục, hàng ngày rủ nhau đến phục dịch kiếm củi, thổi cơm. Bà mẹ thấy vậy mừng lắm, mổ lợn nhà cho bọn chúng ăn. Phụ lão các sách bảo nhau: “Đứa bé này khí lượng như thế ắt làm nên sự nghiệp, Chúng ta nếu không theo về, ngày sau hối thì đã muộn”. Bèn dẫn con em đến theo, rồi lập làm trưởng ở sách Đào Áo. Người chú của vua giữ sách Bông chống đánh với vua. Bấy giờ, vua còn ít tuổi, thế quân chưa mạnh, phải thua chạy. Khi qua cầu ở Đàm Gia Nương Loan,cầu gãy, vua rơi xuống bùn, người chú toan đâm, bỗng thấy hai con rồng vàng hộ vệ vua, nên sợ mà lui. Vua thu nhặt quân còn sót, quay lại đánh, người chú phải hàng. Từ đấy ai cũng sợ phục, phàm đi đánh đến đâu đều dễ như chẻ tre, gọi là Vạn Thắng Vương [2]

Vốn là đứa trẻ thông minh tài giỏi từ nhỏ, lớn lên khi thấy nhân dân đất nước lầm than, loạn lạc ông đã dựng cờ khởi nghĩa và đi theo Trần Minh Công và được nhận làm con nuôi. Khi Trần Minh Công qua đời, ông không có con nối nghiệp nên Đinh Bộ Lĩnh lên thay nắm quyền điều hành thống lĩnh binh sỹ, thống nhất giang san quy về một mối.

 

Chú thích: Tài liệu tham khảo:

 

1. Trần Hồng Đức (2012), Lược sử Việt Nam, NXB Văn hóa –Thông tin\

 

2. Ngô Sĩ LiênPhạm Công TrứLê Hy, dịch (1993) Đại Việt sử ký toàn thư , Nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội

Thanh Dũ – TSTT

Ban tuyển sinh – Trường THCS, THPT Bạch Đằng

Địa chỉ: 70 Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Website: truonghanviet.edu.vn 

Email: trunghocbachdang@gmail.com

Điện thoại: (028) 6682 6818 – (028) 3883.1793

Hotline: 0919 107 689