CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9

Toàn dân cả nước đang háo hức chào mừng ngày 2/9. Ngày khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vào ngày  26/8/1945 sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, Bác Hồ và Chính phủ từ Việt Bắc trở về Hà Nội, tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, người đã soạn bản “Tuyên ngôn độc lập”.

Buổi trưa ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội, trước hàng vạn đồng bào Hà Nội và các vùng lân cận, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra đời.

 

Bản Tuyên ngôn độc lập khẳng định:

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng  minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!….Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lưỡng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy….”.

 

Bản Tuyên ngôn độc lập là một áng văn bất hủ, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta mở ra một kỷ nguyên độc lập tự do cho nước Việt Nam mới. Bản tuyên ngôn còn là một tác phẩm kết tinh lý tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc và tinh thần yêu chuộng tự do, độc lập, hòa bình đóng góp vào trào lưu tư tưởng cao đẹp của nhân loại.

Từ đó, ngày 2/9 trở thành ngày Quốc khánh của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay  là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Toàn dân Việt Nam đang háo hức hưởng ứng kỉ niệm 61 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2016).

Tổ QN.