Chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về Luật Giáo dục nghề nghiệp

(GDVN) – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ LĐ Thương binh và Xã hội họp với Bộ GD&ĐT và Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 14/9, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7276 gửi các Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ GD&ĐT, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam  truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc kiến nghị sửa Luật Giáo dục nghề nghiệp của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Trong Công văn này, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức họp cùng lãnh đạo các Bộ GD&ĐT, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về những kiến nghị, đề xuất trước đó, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/10/2015.

Nguồn internet

Trước đó, ngày 1/9, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã gửi công văn số 68/HH-VP tới Thủ tướng Chính phủ kiến nghị khẩn về một số điều Luật giáo dục nghề nghiệp.

Trong công văn gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,  Hiệp hội đã nêu 5 bất hợp lí ở Luật Giáo dục Nghề nghiệp do không kế thừa thực tiễn, không đảm bảo hội nhập quốc tế và làm biến dạng hệ thống giáo dục.

Đây không chỉ là lần đầu tiên, mà trước đó Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cũng đã có bản kiến nghị lần thứ nhất về những bất cập trong Luật Giáo dục nghề nghiệp. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 3334, ngày 12/5/2015 gửi các Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  nghiên cứu, đề xuất và báo cáo Thủ tướng về kiến nghị trên của Hiệp hội.

Lam (Nguồn internet)