Cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Thí sinh không tăng thêm số nguyện vọng đăng ký xét tuyển sử dụng phương thức trực tuyến; nếu tăng sẽ dùng phiếu điều chỉnh.

Từ 15/7 đến hết ngày 23/7 là thời gian để thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm. Năm nay, mỗi em có duy nhất một lần điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng phiếu.

Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Phương thức này chỉ áp dụng cho thí sinh không tăng thêm số nguyện vọng đăng ký xét tuyển và không điều chỉnh ưu tiên khu vực, đối tượng. Thời gian cho phép thực hiện từ 8h ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7. Trước đó từ ngày 9/7 đến 11/7, thí sinh có thể thay đổi thử.

 

Thí sinh có 1 lần được thay đổi nguyện vọng, từ ngày 15/7 đến 23/7, bằng 2 phương thức. 

Website nhận thay đổi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến là http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Tên đăng nhập là số CMND của thí sinh, mật khẩu đăng nhập được cấp khi đăng ký dự thi. Trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu, phải đến điểm tiếp nhận để xin cấp lại. 

Thí sinh thực hiện 5 bước tiếp theo để đổi nguyện vọng (chi tiết xem tại đây).

Điều chỉnh bằng phiếu nộp trực tiếp

Nếu thí sinh tăng số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển so với đăng ký ban đầu hoặc có điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải thực hiện bằng phiếu và tại điểm tiếp nhận.

Với hình thức này, thí sinh tải 2 mẫu Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, sau đó điền đầy đủ thông tin, tất cả nguyện vọng đăng ký xét tuyển và thống nhất giữa Phiếu số 1, Phiếu số 2.

 

Những mốc quan trọng trong xét tuyển đại học, cao đẳng. Đồ họa: Tạ Lư – Quỳnh Trang.

Thí sinh đến điểm tiếp nhận nộp phiếu số 1 để máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm tiếp nhận sẽ xác nhận phiếu số 2 để thí sinh lưu lại (nội dung phiếu số 2 phải giống phiếu số 1). Khi đến nộp phiếu điều chỉnh, thí sinh phải đem theo CMND và Phiếu đăng ký dự thi số 2 để có cơ sở điền và kiểm tra Phiếu điều chỉnh nguyện vọng.

Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành, nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường đăng ký xét tuyển theo đề án tuyển sinh của trường.

Nếu tăng số lượng nguyện vọng, thí sinh phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu từ ngày 15/7 đến hết ngày 23/7.

Trước 17h ngày 25/7, thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót giữa kết quả điều chỉnh trên hệ thống với thông tin trên Phiếu đề nghị đăng ký điều chỉnh (nếu có).

Quỳnh Trang

Nguồn: tuyensinh.tuoitre.vn