Bắt đầu rút ngắn thời gian đào tạo đại học

Cuối năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới. So với trước kia, thời gian đào tạo bậc ĐH sẽ rút ngắn từ 4 – 6 năm xuống còn 3 – 5 năm. Thời gian đào tạo CĐ thay vì ấn định 3 năm, nay là 2 – 3 năm. Thực hiện chủ trương này, một số trường ĐH bắt đầu rút ngắn thời gian đào tạo xuống còn 3,5 – 4 năm ngay trong năm học mới này.


Theo đó, sinh viên khóa mới nhập học vào Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM sẽ bắt đầu theo học chương trình rút ngắn còn 3,5 năm (bậc ĐH) và 2,5 năm (bậc CĐ). So với trước đây, thời gian học được rút ngắn nửa năm.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cũng áp dụng đồng loạt thời gian đào tạo tất cả các ngành là 3,5 năm. Trước đó, từ năm 2016, sinh viên các ngành khối kinh tế, ngôn ngữ và xã hội của Trường ĐH Mở TP.HCM cũng chỉ học 11 học kỳ, tương đương 3,5 năm (giảm nửa năm so với trước đó).

 Nguồn: thanhnien.net